Gabinet Karla Dedeciusa

Gabinet Karla Dedeciusa znajduje się w Muzeum Miasta Łodzi. W jego obrębie funkcjonuje wystawa stała, otworzona osobiście przez wielkiego łodzianina 5 października 1999 roku. Kuratorką i autorką aranżacji była ówczesna kustoszka muzeum, Lucyna Skompska, którą tłumacz darzył dużą sympatią oraz cenił jej umiejętności i doświadczenie. Do współpracy przy tworzeniu ekspozycji popularyzatora polskiej literatury zaprosił ówczesny dyrektor muzeum Ryszard Czubaczyński, z którego inicjatywy powstał Gabinet Karla Dedeciusa. Tym sposobem polsko-niemiecki tłumacz znalazł się w Panteonie Wielkich Łodzian obok takich osobistości jak Władysław Reymont, Julian Tuwim, Artur Rubinstein, Jan Karski czy Marek Edelman.

Wśród eksponatów na wystawie znajdują się przedmioty osobiste tłumacza, fotografie, korespondencje z wielkimi polskimi poetami i poetkami (m.in. Wisławą Szymborską, Zbigniewem Herbertem, Tadeuszem Różewiczem oraz Czesławem Miłoszem). Dedecius przekazał do zbiorów również dyplom doktoratu honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego czy dyplom Honorowego Obywatela Miasta Łodzi z kluczem do bram miasta. 

Jednym z najważniejszych obiektów jest pulpit translatorski, przy którym Dedecius niegdyś pracował nad tłumaczeniami tekstów, przekazany Muzeum Miasta Łodzi przez jego córkę Oktavię Baas w akcie wdzięczności za pielęgnowanie pamięci o jej ojcu. W trakcie uroczystości o jego związkach z miastem wypowiedziała się w następujący sposób: „Łódź zawsze była w pamięci Karla Dedeciusa, a Karl Dedecius zawsze był w pamięci Łodzi. Widziałam wszystkie listy, które przychodziły stąd do niego, czy symboliczne prezenty od uczniów gimnazjum jego imienia. Wiem, że dla taty ta symboliczna bliskość z rodzinnym miastem była bardzo ważna” (Dzieje.pl Portal Historyczny 2016).

Od 2021 roku wystawę można podziwiać w nowej aranżacji, przedstawionej na poniższych fotografiach.

Autorka fotografii: Małgorzata Nadachewicz.
Autorka fotografii: Małgorzata Nadachewicz.
Autorka fotografii: Małgorzata Nadachewicz.
Autorka fotografii: Małgorzata Nadachewicz.
Autorka fotografii: Małgorzata Nadachewicz.
Autorka fotografii: Małgorzata Nadachewicz.
Autorka fotografii: Małgorzata Nadachewicz.
Autorka fotografii: Małgorzata Nadachewicz.

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Muzeum Miasta Łodzi.