Obchody Jubileuszu

Karl Dedecius jest postacią ważną dla miasta i jego mieszkańców, dla Muzeum Miasta Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, dla środowiska translatorskiego, kultury polskiej oraz stale rozwijających się stosunków polsko-niemieckich. W przeszłości jubileusze tłumacza były okazją do przypominania, analizowania i kultywowania jego bogatego dorobku. 

20 maja 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin Karla Dedeciusa. W tym szczególnym czasie w Łodzi organizowane są uroczystości, które mają być hołdem i dowodem pamięci o dziedzictwie słynnego obywatela miasta. 

Karl Dedecius „Europejczyk z Łodzi”

Karl Dedecius „Europejczyk z Łodzi” jest międzynarodowym i interdyscyplinarnym projektem, powstałym z inicjatywy dr. Ernesta Kuczyńskiego, adiunkta w Katedrze Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Celem projektu jest przybliżenie dokonań wielkiego tłumacza zarówno dla literatury polskiej, jak i jako orędownika zacieśnienia stosunków polsko-niemieckich. 

W programie uroczystości przewidziano m.in:

 • otwarcie wystawy Karl Dedecius: Między słowami — między narodami;
 • odsłonięcie Gabinetu Karla Dedeciusa w nowej aranżacji;
 • odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku byłego Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego przy ulicy Roosevelta 11/13;
 • prezentację tomu Karl Dedecius. Inter verba — inter gentes (red. Ilona Czechowska, Ernest Kuczyński, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021);
 • liczne wykłady poruszające tematy związane z dorobkiem wielkiego tłumacza.

W realizację projektu włączyły się:

 • Archiwum im. Karla Dedeciusa w Słubicach;
 • Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi;
 • Dom Literatury w Łodzi;
 • Fundacja im. Roberta Boscha;
 • Fundacja im. Karla Dedeciusa;
 • Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Koło Naukowe Awangardystów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Muzeum Miasta Łodzi;
 • Niemiecki Instytut Spraw Polskich;
 • Uniwersytet Europejski Viadrina.

Więcej informacji na stronie projektu

Fotografia Karla Dedeciusa pochodzi ze zbiorów archiwalnych Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich 

Aus dem Archiv des Deutschen Polen-Instituts © Elżbieta Lempp
Fotografia Karla Dedeciusa pochodzi ze zbiorów archiwalnych Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich Aus dem Archiv des Deutschen Polen-Instituts © Elżbieta Lempp
okladka

Okładka tomu Karl Dedecius. Inter verba — inter gentes, red. Ilona Czechowska, Ernest Kuczyński, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021

Łódź śladami Dedeciusa

Łódź śladami Dedeciusa jest edukacyjnym projektem studentów III roku kierunku Nowe Media i Kultura Cyfrowa, realizowanym w ramach zajęć Organizowanie i zarządzanie kulturą w dobie nowych mediów, prowadzonych przez mgr Natalie Moreno-Kamińską w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego.

W jego ramach utworzony został wirtualny szlak miejsc związanych z życiem tłumacza oraz wystawa fotografii Łódzkie wspomnienia Dedeciusa. Realizacje mają przybliżyć Łódź wyłaniającą się ze wspomnień tłumacza oraz pokazać współczesne miejsca, w których zachowano pamięć o znanym obywatelu miasta.

Partnerami projektu są Wydział Filologiczny UŁ i Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien).

Działania podjęte zostały przy współpracy z Muzeum Miasta Łodzi. 

cropped-logo-2.png

Fotorelacja z obchodów Jubileuszu

Przedstawiamy fotorelację z uroczystości z okazji 100. rocznicy urodzin Karla Dedeciusa, które miały miejsce 20 maja 2021 roku w Łodzi. Autorkami zdjęć są mgr Natalie Moreno-Kamińska z Katedry Dramatu i Teatru UŁ oraz Maja Chojnacka.

Na budynku byłego Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego (aktualnie Szkoła Podstawowa nr 176), do którego w latach 1934-1939 uczęszczał Karl Dedecius, nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy.

160341
160731

Joanna Podolska, dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi; po lewej: dr Arndt Freytag von Loringhoven, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce

Od lewej: Adam Wieczorek, Wiceprezydent Miasta Łodzi; Marcin Gołaszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi; dr Arndt Freytag von Loringhoven, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce

0854

Pod tablicą stoi dr Arndt Freytag von Loringhoven, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce; po prawej: Joanna Podolska, dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

161019

W centrum prof. Joanna Jabłkowska, dziekan Wydziału Filologicznego UŁ oraz Sława Lisiecka, tłumaczka, która przełożyła na język polski książkę Karla Dedeciusa Europejczyk z Łodzi

161018

Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Karla Dedeciusa

thumbnail-7
162412
162052

Tablica upamiętniająca Karla Dedeciusa na budynku byłego Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego przy ulicy Roosevelta 11/13 w Łodzi

Na skrzypcach akompaniował Tomasz Gałecki

roslinnosc

Ogród Karla Dedeciusa

Dom Literatury w Łodzi

W Domu Literatury w Łodzi przy ulicy Roosevelta 17 miały miejsce kolejne uroczystości.

165323
163322

Głos zabrał m.in. dr Arndt Freytag von Loringhoven, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce

Sława Lisiecka, tłumaczka książki Europejczyk z Łodzi Karla Dedeciusa, wygłosiła referat Karl Dedecius. Ambasador literatury polskiej

164847
170145

Zaprezentowano fragment dzieła Kwiaty polskie Juliana Tuwima w oryginale i tłumaczeniu Karla Dedeciusa

Ważnym punktem programu była premiera tomu Karl Dedecius. Inter verba — inter gentes pod redakcją Ilony Czechowskiej i Ernesta Kuczyńskiego