Bibliografia zbiorcza:

Dedecius Karl, Europejczyk z Łodzi, tłum. Sława Lisiecka, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2008.

Gowarzewski Andrzej, Mistrzostwa Polski. Ludzie (1945–1962). 100 lat prawdziwej historii,  Katowice: Wydawnictwo GiA, 2017.

Jaroszkiewicz-Sienkiewicz Ewa, Karl Dedecius — przyczynek do recepcji post mortem, „Transfer. Reception Studies” t.4, Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 2019, s. 229-246.

Krzemiński Adam, Przewoźnik z Łodzi, „Polityka” nr 11, Warszawa, 2016.

Laurentowicz-Granas Małgorzata, Karl Dedecius. Literatura – Dialog – Europa. Kilka uwag na marginesie wystawy, http://www.studia-translatorica.pl/articles/09/15_laurentowicz-granas.pdf (data dostępu: 14.04.2021).

Stefański Krzysztof, Gmachy użyteczności publicznej dawnej Łodzi, Łódź: Widzewska Oficyna Wydawnicza „Zora”, 2000.

Żyliński Leszek, Pośrednik między światami. Karl Dedecius (1921-2016), https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LC/article/view/LC.2016.012/8732 (data dostępu: 14.04.2021).

 

Netografia:

Ciężki Karol, Piotr Krzysztofiak, Piknik sąsiedzki w kamienicy Karla Dedeciusa. „W jego wspomnieniach Łódź jest na pierwszym miejscu”, https://www.radiolodz.pl/posts/15393-piknik-w-kamienicy-karla-dedeciusa-w-jego-wspomnieniach-lodz-jest-na-pierwszym-miejscu (data dostępu: 12.04.2021).

Dzieje.pl Portal Historyczny, Córka K. Dedeciusa przekazała Muzeum Miasta Łodzi jego pulpit translatorski, https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/corka-k-dedeciusa-przekazala-muzeum-miasta-lodzi-jego-pulpit-translatorski (data dostępu: 11.05.2021).

Krzysztof A. Kuczyński, Gimnazjum Karla Dedeciusa, https://lodz.naszemiasto.pl/gimnazjum-karla-dedeciusa/ar/c13-5648535 (data dostępu: 12.04.2021).

Kuczyński Krzysztof A., Odejście wielkiego tłumacza, http://kronika.uni.lodz.pl/numery/spotkania-z-szekspirem/artykuly/629/odejscie-wielkiego-tlumacza (data dostępu: 14.04.2021).

redPor, Podarunek Karla Dedeciusa, https://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35135,280720.html (data dostępu: 14.04.2021).

Informacje o Nagrodzie im. Karla Dedeciusa, www.bosch-stiftung.de (data dostępu: 10.04.2021).

Informacje o projekcie Karl Dedecius „Europejczyk z Łodzi / ein Europäer aus Lodz” na stronie Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego: https://fundacja.uni.lodz.pl/index.php/karl-dedecius/ (data dostępuL 11.05.2021).

Informacje o wystawie „Karl Dedecius. Literatura — Dialog — Europa”: http://www.dedecius.muzeum-lodz.pl/pl/wstep (data dostępu: 14.04.2021).

Informacje o Szkole Zimowskiego: https://opencaching.pl/viewcache.php?wp=OP2FF8 (data dostępu: 14.04.2021).

O Prywatnym Gimnazjum Męskim https://xvlo-lodz.edupage.org/a/o-szkole?eqa=dGV4dD10ZXh0L2Fib3V0JnN1YnBhZ2U9MA%3D%3D (data dostępu: 12.04.2021).

Szkoła Aleksego Zimowskiego, http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/52657,lodz-szkola-aleksego-zimowskiego.html (data dostępu: 12.04.2021).

 

Bibliografia wystawy:

Dedecius Karl, Europejczyk z Łodzi, tłum. Sława Lisiecka, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2008.

Kuczyński Krzysztof A., Karl Dedecius, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

Kuczyński Krzysztof A., Wśród ludzi i książek. Rozprawy — wspomnienia — wywiady, Włocławek: Wydawnictwo Państwowej Wyższego Szkoły Zawodowej we Włocławku, 2011.

Laurentowicz-Granas Małgorzata, Karl Dedecius. Literatura – Dialog – Europa. Kilka uwag na marginesie wystawy, http://www.studia-translatorica.pl/articles/09/15_laurentowicz-granas.pdf (data dostępu: 14.04.2021).

Stefański Krzysztof, Gmachy użyteczności publicznej dawnej Łodzi, Łódź: Widzewska Oficyna Wydawnicza „Zora”, 2000.

 

Netografia wystawy:

Ciężki Karol, Piotr Krzysztofiak, Piknik sąsiedzki w kamienicy Karla Dedeciusa. „W jego wspomnieniach Łódź jest na pierwszym miejscu”, https://www.radiolodz.pl/posts/15393-piknik-w-kamienicy-karla-dedeciusa-w-jego-wspomnieniach-lodz-jest-na-pierwszym-miejscu (data dostępu: 12.04.2021).

Kuczyński Krzysztof A., Odejście wielkiego tłumacza, http://kronika.uni.lodz.pl/numery/spotkania-z-szekspirem/artykuly/629/odejscie-wielkiego-tlumacza (data dostępu: 22.04.2021).

Mokrzycka-Pokora Monika, Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, https://culture.pl/pl/miejsce/teatr-im-stefana-jaracza-w-lodzi (data dostępu: 22.04.2021).

Galeria Wielkich Łodzian: https://uml.lodz.pl/czas-wolny/ulica-piotrkowska/galeria-wielkich-lodzian/ (data dostępu: 22.04.2021).

Historia Teatru Jaracza: https://www.teatr-jaracza.lodz.pl/historia_teatru.html (data dostępu: 22.04.2021).

Informacje o wystawie „Karl Dedecius. Literatura — Dialog — Europa”: http://www.dedecius.muzeum-lodz.pl/pl/wstep (data dostępu: 14.04.2021).

Muzeum Miasta Łodzi, Dom, ojczyzna, granica/Ślady i transformacje, obchody 95. rocznicy urodzin Karla Dedeciusa: https://www.facebook.com/events/ul-w%C3%B3lcza%C5%84ska-146-%C5%82od%C5%BA/dom-ojczyzna-granica-%C5%9Blady-i-transformacje/813665298702532/ (data dostępu: 22.04.2021).